E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 75/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

ประกาศกรมศุลกากรที่ 75/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

ประกาศกรมศุลกากรที่ 75/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัต[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2561 เรื่อง การให้ความยินยอมตัวแทนออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออนออกของรายอื่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2561 เรื่อง การให้ความยินยอมตัวแทนออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออนออกของรายอื่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2561 เรื่อง การให้ความยินยอมตัวแทนออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออนออกของรายอื่[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรการค้าชายฝั่ง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรการค้าชายฝั่ง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรการค้าชายฝั่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ท[...]

สาระน่ารู้

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับตู้สินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท่าเรือกรุงเทพไปขึ้นเรือตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับตู้สินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท่าเรือกรุงเทพไปขึ้นเรือตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับตู้สินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท[...]
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 (ชิปปิ้ง)

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 (ชิปปิ้ง)

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 (ชิปปิ้ง) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) [...]