E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ประกาศราชกิจจานุเบกษา 17 พ.ค. 2560 มีผลนับแต[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2560 เรื่อง วิธีการรับคำร้องและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2560 เรื่อง วิธีการรับคำร้องและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2560 เรื่อง วิธีการรับคำร้องและการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของกรมศุลกากร (รายละเ[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 42/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 42/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 42/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานม[...]

สาระน่ารู้

ปรับปรุงข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดย กยท.

ปรับปรุงข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดย กยท.

ปรับปรุงข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดย กยท.(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) [...]
มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย

มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย

กรมศุลกากรได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการบริการทางศุลกากรที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบร[...]