E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 2/2560 เรื่อง การจัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้า การส่งออก สินค้าควบคุม ด้วยระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
คำอธิบายพิกัดศุลกากรเพิ่มเติม (Supplementary Explanatory Notes - SEN 2017) ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

คำอธิบายพิกัดศุลกากรเพิ่มเติม (Supplementary Explanatory Notes - SEN 2017) ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

คำอธิบายพิกัดศุลกากรเพิ่มเติม (Supplementary Explanatory Notes - SEN 2017) ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่[...]
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

- กรมอุตสาหกรรมทหาร - กรมปศุสัตว์ - กรมโรงงานอุตสาหกรรม - การยางแห่งประเทศไทย - สำนักงาน[...]

สาระน่ารู้

ตารางเทียบพิกัดศุลกากรประเภทย่อย AHTN 2012 - AHTN 2017 (16/01/60)

ตารางเทียบพิกัดศุลกากรประเภทย่อย AHTN 2012 - AHTN 2017 (16/01/60)

ตารางเทียบพิกัดศุลกากรประเภทย่อย AHTN 2012 - AHTN 2017 (16/01/60) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  [...]
รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (12/01/60)

รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (12/01/60)

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล รหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 [...]