ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 92/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง [...]
แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 06:00 - 08:25 น.

แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 06:00 - 08:25 น.

กรมศุลกากร ขอแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW (Production) เพื่อบำรุงรักษา และซ่อมแซม[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 14/2555

ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 14/2555

ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 14/2555 (รายละเอียดตามเอกสารแน[...]

สาระน่ารู้

ประกาศกรมศุลกากรที่ 100/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 100/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 100/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  [...]
กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559

  กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื[...]