ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 135/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 135/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประกาศกรมศุลกากรที่ 135/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงาน[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 133/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 133/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

 ประกาศกรมศุลกากรที่ 133/2559 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิ[...]
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขในการติดต่อประสานงาน NSW Help Desk and Call Center

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขในการติดต่อประสานงาน NSW Help Desk and Call Center

เนื่องด้วย NSW Help Desk and Call Center จะทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขในการติดต่อประสานงานจากเดิมหมายเลข[...]

สาระน่ารู้

NSW ขอแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร (Production) และ (Test)

NSW ขอแจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร (Production) และ (Test)

เนื่องด้วย ทางหน่วยงาน NSW จะทำการปิดระบบเพื่อย้ายสถานที่ติดตั้งระบบมาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกา[...]
แจ้ง TradeSiam 2 ปิดระบบ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559 เวลา 00:30 – 01:30 น. (คืนวันเสาร์)

แจ้ง TradeSiam 2 ปิดระบบ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ย. 2559 เวลา 00:30 – 01:30 น. (คืนวันเสาร์)

เนื่องจากทาง TradeSiam 2 จะทำการปิดปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้ดียิ่งขึ้น ในว[...]