E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 190/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 190/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

ประกาศกรมศุลกากรที่ 190/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ปรับปรุงร[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 185/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศกรมศุลกากรที่ 185/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศกรมศุลกากรที่ 185/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงาน[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 165/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้า ส่งของออก สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 165/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้า ส่งของออก สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 165/2562 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้า ส่งของออก สำหรับโครงการผู้ประก[...]

สาระน่ารู้

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที[...]
กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง  ในวันที่ 2 กันยายน 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 2 กันยายน 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที[...]