E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 91/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 91/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 91/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้า[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2560 เรื่อง การดำเนินการกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

ประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2560 เรื่อง การดำเนินการกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี

ประกาศกรมศุลกากรที่ 87/2560 เรื่อง การดำเนินการกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้นำเข้าเก็บในเขตปล[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง [...]

สาระน่ารู้

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า” รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า” รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า” รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 [...]
เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Certification System โครงการที่ 1 และ 2 ) ของอาเซียน

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self - Ce[...]