ข่าวเด่น

อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนกรกฎาคม 2558

อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนกรกฎาคม 2558

กรมศุลกากรได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนเดือนกรกฎาคม 2558 โดยโปรแกรม ECS จะทำการอัพเดทข้อมูลอัตร[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแ[...]
พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (18/06/58)

พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (18/06/58)

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวัน[...]

สาระน่ารู้

ความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ศุลกากรไทยได้ร่วมลงนามกับศุลกากรฮ่องกง

ความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ศุลกากรไทยได้ร่วมลงนามกับศุลกากรฮ่องกง

กรมศุลกากรเผยแแพร่เอกสาร ความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ศุลกากรไทยได้ร่[...]
สหรัฐฯ ต่ออายุ GSP ถึงสิ้นปี 2560

สหรัฐฯ ต่ออายุ GSP ถึงสิ้นปี 2560

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามผ่านร่างกฎหมายต่ออายุโครงการสิทธิพ[...]