E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

กรมศุลกากรได้เผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 44/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลก[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560

ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560

ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560(รายละเอียดตามเอกสารแนบ[...]

สาระน่ารู้

กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง

กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับร[...]
พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (18/3/62)              กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง  ในวันที่ 18 มีนาคม 2562