E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ประกาศกรมศุลกากรที่ 41/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 66/2561 (การปฏิบัติพิธีการศุลก[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560

ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560

ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560(รายละเอียดตามเอกสารแนบ[...]
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบของ ECS ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง e-mail

ขอความร่วมมือผู้ใช้งานระบบของ ECS ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทาง e-mail

เนื่องจากการตรวจสอบพบว่าฐานข้อมูล e-mail สำหรับการแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้งานของทาง ECS ที่ใช้อยู่ในปัจจ[...]

สาระน่ารู้

พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (18/3/62)              กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง  ในวันที่ 18 มีนาคม 2562
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเผยแพร่เอกสาร เรื่อง  คู่มือพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเผยแพร่เอกสาร เรื่อง คู่มือพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเผยแพร่เอกสาร เรื่อง คู่มือพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติผลิตภัณฑ์อุตสาห[...]