ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 53/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 63/2555

ประกาศกรมศุลกากรที่ 53/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 63/2555

ประกาศกรมศุลกากรที่ 53/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 63/2555 (รายละเอียดตามเอกสารแน[...]
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต (รายละเ[...]
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่ได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับหัวพันธุ์มันฝรั่ง ครั้งที่ 1 ปี 2559 พ.ศ.2559

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่ได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับหัวพันธุ์มันฝรั่ง ครั้งที่ 1 ปี 2559 พ.ศ.2559

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่ได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตา ตามความตกลง [...]

สาระน่ารู้

จีนยกเลิกมาตรการควบคุมตรวจสอบยุงในตู้สินค้าจากประเทศไทย

จีนยกเลิกมาตรการควบคุมตรวจสอบยุงในตู้สินค้าจากประเทศไทย

ตามที่ประเทศจีนได้ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัสซิก้าแพร่กระจายเข้าสู่จีนจาก 40 ประเทศที่มี[...]
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ (HS Code) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ถ่ายโอนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแล ซึ่งปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559