E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

กรมศุลกากรได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2559

กรมศุลกากรได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2559

กรมศุลกากรได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยโปรแกรมจะท[...]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2 )

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2 )

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 25[...]
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร (รายละเอียดต[...]

สาระน่ารู้

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวั[...]
พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (20/02/60)‏

พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (20/02/60)‏

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวั[...]