E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรการค้าชายฝั่ง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรการค้าชายฝั่ง

ประกาศกรมศุลกากรที่ 67/2561 เรื่อง พิธีการศุลกากรการค้าชายฝั่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ท[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประกาศกรมศุลกากรที่ 66/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รายล[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 65/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจสินค้า ณ สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 65/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจสินค้า ณ สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ 65/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจสินค้า ณ สนามบินที่เป็นด่านศุลกากร (ร[...]

สาระน่ารู้

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 (ชิปปิ้ง)

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 (ชิปปิ้ง)

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 (ชิปปิ้ง) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) [...]
รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 (บุคคลธรรมดา)

รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 (บุคคลธรรมดา)

รายชื่อตัวแทนออกของที่จะหมดอายุในปี พ.ศ. 2561 (บุคคลธรรมดา) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที[...]