E-Customs Service CO., LTD. | โปรแกรมบริการงานด้าน กรมศุลกากร

ข่าวเด่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

ประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสัตว์

ประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2561 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมปศุสั[...]
การยางแห่งประเทศไทย ได้แจ้งหนังสือ เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การยางแห่งประเทศไทย ได้แจ้งหนังสือ เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การยางแห่งประเทศไทย ได้แจ้งหนังสือ เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (รายละเอียด[...]
ประกาศกรมศุลกากรที่ 154/2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 19 ภาค 4

ประกาศกรมศุลกากรที่ 154/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 19 ภาค 4

ประกาศกรมศุลกากรที่ 154/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท [...]

สาระน่ารู้

บทความทางวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับจัดทำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร “ประเภท D” โดยใช้ข้อมูลการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้า 10 วัน

บทความทางวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับจัดทำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร “ประเภท D” โดยใช้ข้อมูลการสั่งวัตถุดิบล่วงหน้า 10 วัน

บทความทางวิชาการ : การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับจัดทำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายเข้าเขตปลอดอากร “ป[...]
บทความทางวิชาการ :ทำไมต้องเสียภาษี?

บทความทางวิชาการ :ทำไมต้องเสียภาษี?

บทความทางวิชาการ :ทำไมต้องเสียภาษี? (ราายละเอียดตามเอกสารแนบ)   ที่มา : กรมศุลกากร[...]