กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 24 กันยายน 2562 | E-Customs Service CO., LTD.

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 24 กันยายน 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 24 กันยายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีการเพิ่มเติมจากครั้งก่อน 1 รายการ (ลูกเป็ดสำหรับทำพันธุ์ 0105.13.10) โดยเราได้แสดงรายละเอียดไว้ใน Sheet “added” เพื่อเพิ่มความสะดวก และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง ในระบบของกรมศุลกากรต่อไป โปรแกรมของ ECS จะทำการอัพเดทฐานข้อมูลดังกล่าวเข้าในระบบให้โดยอัตโนมัติ

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้
Recent Posts