ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับตู้สินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท่าเรือกรุงเทพไปขึ้นเรือตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับตู้สินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท่าเรือกรุงเทพไปขึ้นเรือตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับตู้สินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขตท่าเรือกรุงเทพไปขึ้นเรือตู้สินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ที่มา : การท่าเรือแห่งประเทศไทย

Posted in สาระน่ารู้
Recent Posts