ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2561 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 207/2559 | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2561 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 207/2559

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2561 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 207/2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เป็นการยกเลิก สินค้าองุ่นสด พิกัด 0806.10.00 รหัสสถิติ 000 ออกจากพิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts