เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ | E-Customs Service CO., LTD.

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

กรมศุลกากรได้มีการเผยแพร่ข้อมูล เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2 และ 3 เรื่อง สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้