ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 9 / 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 9 / 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 9 / 2561 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ที่มา : สมาคมสโมสรนักลงทุน

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts