กรมศุลกากรได้มีเผยแพร่ข้อมุล ประกาศกรมศุลกากรที่ 139/2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ | E-Customs Service CO., LTD.

กรมศุลกากรได้มีเผยแพร่ข้อมุล ประกาศกรมศุลกากรที่ 139/2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมศุลกากรได้มีเผยแพร่ข้อมุล ประกาศกรมศุลกากรที่ 139/2560 เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts