กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 | E-Customs Service CO., LTD.

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้