กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง | E-Customs Service CO., LTD.

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีการเพิ่มเติมจากครั้งก่อน 114 รายการ โดยเราได้แสดงรายละเอียดไว้ใน Sheet “added” และได้เพิ่มเติมในส่วนของสินค้าที่ถูกถอดออก และแก้ไขรายละเอียดสินค้าในระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวก และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้
Recent Posts