กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 | E-Customs Service CO., LTD.

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ซึ่งโปรแกรมของ ECS จะทำการอัพเดทฐานข้อมูลดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

 

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้
Recent Posts