กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง | E-Customs Service CO., LTD.

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โดยโปรแกรม ECS จะทำการอัพเดทฐานข้อมูลดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

 

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้
Recent Posts