ปรับปรุงข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดย กยท. | E-Customs Service CO., LTD.

ปรับปรุงข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดย กยท.

ปรับปรุงข้อมูลพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้าประเภทยางพาราที่ควบคุมโดย กยท.(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย

Posted in สาระน่ารู้
Recent Posts