ประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2561 เรื่อง การให้ความยินยอมตัวแทนออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออนออกของรายอื่น | E-Customs Service CO., LTD.

ประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2561 เรื่อง การให้ความยินยอมตัวแทนออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออนออกของรายอื่น

ประกาศกรมศุลกากรที่ 63/2561 เรื่อง การให้ความยินยอมตัวแทนออกของในการว่าจ้างช่วงตัวแทนออนออกของรายอื่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 
ที่มา : กรมศุลกากร

 

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts