เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร เรื่อง Free Zone Operator | E-Customs Service CO., LTD.

เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร เรื่อง Free Zone Operator

กรมศุลกากรได้เผยแพร่ข้อมูล เอกสารการสัมมนาโครงการสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง Free Zone Operator (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

 

ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวเป็นการแจ้งให้ผู้จัดตั้งเขตปลอดอากร ต้องจัดทำรายงานยืนยันการโอนย้ายของเข้าและออกเขตปลอดอากร (Free Zone Operator Report) ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 32/2559

 

** รายงานยืนยันการโอนย้ายของเข้าและออกเขตปลอดอากร (Free Zone Operator Report)  ผู้ประกอบการที่สนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02-105-8585 กด 3

 

ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts