กรมศุลกากรได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนมิถุนายน 2561 | E-Customs Service CO., LTD.

กรมศุลกากรได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนมิถุนายน 2561

กรมศุลกากรได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนมิถุนายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โดยโปรแกรมจะทำการอัพเดทข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้เองโดยอัตโนมัติ

 
ที่มา : กรมศุลกากร

Posted in สาระน่ารู้
Recent Posts