การยางแห่งประเทศไทย ได้แจ้งหนังสือ เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม | E-Customs Service CO., LTD.

การยางแห่งประเทศไทย ได้แจ้งหนังสือ เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การยางแห่งประเทศไทย ได้แจ้งหนังสือ เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
โดยเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

 

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

Posted in ข่าวเด่น
Recent Posts