Loading...

บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด ได้รับมอบหนังสือรับรองด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW

นายยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด เข้ารับมอบหนังสือรับรองผลการทดสอบด้านการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW จากผู้ให้บริการระบบ NSW โดยมี นายสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการระบบ NSW เป็นผู้มอบ บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัดได้ผ่านการทดสอบด้านเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อกำหนดการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW)