Loading...

บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ สถาบันอบรมไอทีไอ/สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในหลักสูตร การจัดทำใบขน (CS) ระดับปฏิบัติการ